Nieuws

Nieuwe vissen in de vijver!

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen bestond tot voor kort uit 6 bestuursleden. Gezien de toenemende betrokkenheid van al wat er leeft in het dorp en bijbehorende werkzaamheden, zijn wij actief op zoek gegaan naar uitbreiding van ons team. Daarin zijn we al aardig geslaagd, maar we zijn er nog niet!

Naast haar werk als Dorpscontactpersoon, is Tiara Dijkhof toegetreden tot het bestuur. Het was haar eigen idee en dat konden we alleen maar toejuichen! Zelf zegt ze hierover het volgende: “Een van de redenen om Dorpscontactpersoon te zijn is omdat ik het dorpsleven zo belangrijk vindt. Noaberschap, met elkaar, voor elkaar, de natuur, het dorpse. Natuurlijk is een andere belangrijke reden het sociale aspect: hoe we met elkaar fijn leven in Terwolde. Vereniging Dorpsbelangen behartigt deze belangen. Voor mij een heel logische reden om ook aan te sluiten bij het bestuur van Dorpsbelangen.”

Annemarie Jager was al langere tijd gecharmeerd van onze vereniging. Onder de indruk van al onze werkzaamheden welke stonden vermeld in de vorige nieuwsbrief, klopte ze aan bij onze voorzitter en volgde er een mooi gesprek in de etalage van d’Olde Melkfabriek. Annemarie is sinds september dit jaar bestuurslid bij Dorpsbelangen en tevens is ze toegetreden tot het kernteam van de Terwoldse Post.

We zijn er nog niet!

Wij zoeken jou als je het mooi vindt om de rol van penningmeester of secretaris op je te nemen.

Wil jij ook van betekenis zijn voor ons dorp als bestuurslid van onze vereniging? We verwelkom je graag voor een goed gesprek om eens kennis te maken. Meer weten? Neem contact met ons op!