Aanmelden Dorpsbelangen

Ja, ik draag de vereniging Dorpsbelangen Terwolde een warm hart toe en steun deze met haar activiteiten en word lid!
Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen in Dorpsbelangen. Het lidmaatschap kost € 7,50 per jaar voor het hele gezin. De betaling geschiedt via automatische incasso.

De Vereniging Dorpsbelangen Terwolde zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken en alleen gebruiken voor interne doelen. Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de verstrekte gegevens door de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde mogen worden geregistreerd en voor de beschreven doelen mogen worden gebruikt.”


Uw gegevens